QUERCETIN DOĞAL ANTİENFLAMATUVAR

ÜRETİM KODU : 2488 (150ml)

Quercetin’in insanlar da kullanımı 3.500 yıl öncesine dayanmaktadır. Antik çağ insanları sağlık iksiri olarak Quercetin açısından zengin nar suyu içmişlerdir. Günümüzde, Quercetini gıda takviyesi olarak kullanılmaktadır, hastalıklarda tedavi için muazzam yararlar sağlayabilecek bir besin takviyesidir.immun mdülatör etkisiyle güçlü bağışıklık sağlar. Viral bakteriyel fungal hastalıkların yanısıra osteoraitlerde güçlü bir antienflamatuvar etki gösteren yardımcı üründür.

Taşıyıcı Maddeler :

Quercetin 350 mg
Vitamin C 150 mg
Beomalin 5 mg
MaltodextriN 495 mg

Kullanım Şekli ve Dozu:

Her 10 kg canlı ağırlığa kadar 1 tablet
10 kg üzeri için 2 tablet kullanımı önerilir

Uyarılar :

Bu bir ilaç değil yem premiksidir.

• Quercetin nedir?

Quercetin’in insanlar da kullanımı 3.500 yıl öncesine dayanmaktadır. Antik çağ insanları sağlık iksiri olarak Quercetin açısından zengin nar suyu içmişlerdir. Günümüzde, Quercetini gıda takviyesi olarak kullanılmaktadır, hastalıklarda tedavi için muazzam yararlar sağlayabilecek bir besin takviyesidir.

• Quercetin’in Faydaları

1-Quercetin Beyni Korur
Quercetin, beyin hücrelerini oksidatif stres den koruyabilen güçlü bir antioksidandır .
Quercetin, beyini D-galaktoz ile ilişkili toksisiteden korur . Bu koruma, Quercetin’in süperoksit dismutaz (SOD) aktivitesini arttırma ve malonaldehit seviyesini (MDA) düşürme yeteneği ile ilişkilidir .

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15319809/
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0166432806001975

2) Sızdıran Bağırsakta Quercetin
Araştırmalar, kronik stresin bağırsaktaki mast hücrelerinin dengesiz kalmasına neden olabileceğini bulmuştur; bu durum bağırsak duvarının geçirgenliğinin artmasına ( sızıntılı bağırsağa) neden olur
Quercetin bu mast hücrelerini stabilize eder , böylece sızıntılı bağırsak sendromunun önüne geçmeye yardımcı olur.
Quercetin’in barsaktaki hücreler arasındaki kavşakları sıkılaştırır . Bunu yaparken, istenmeyen gıda parçacıklarının kan dolaşımına girmesini önlemeye yardımcı olur .

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1728291/pdf/v048p00630.pdf
https://bjssjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/bjs.1800770541?deniedAccessCustomisedMessage=&userIsAuthenticated=false

3) Quercetinin Anti-inflamatuar etkisi

*Quercetin ile yapılan çalışmalarda doku hasarına yol açabilen pro-inflamatuar sitokinleri azalttığı tespit edilmiştir.
*Quercetin, pro-inflamatuvar TNF-a nın genetik ekspresyonunu inhibe eder .
*Bir çalışma, Quercetin’in düzenli kullanımında, erkeklerde prostat iltihaplanmasının daha az olduğunu gösterdi
*Quercetin , pro-inflamatuar olan MCP-1 , IL-6 ve IL-8’in salınımını azaltır .
*Quercetin , inflamatuvar yanıta yönelik ilk basamak olan mediatörler olan prostaglandinlerin oluşumunu inhibe ederek etki gösterir.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/10936147/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1391952/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18187018/

4) Quercetin, Histamin Yanıtını Azaltır

Yapılan çalışmalarda Quercetin’in histamin , lökotrien ve prostaglandinlerin salınımını kontrol ettiği görülmüştür .
Quercetin, H1R (Histamin H1 Reseptörü) gen ekspresyonunu baskılamaktadır (Protein-Kinaz C-δ aktivasyonunu baskılayarak)
Özellikle hasta TH2 si baskılandı ise, histamin kontrolü için Quercetin kullanılabilir.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23333628/

5) Quercetin Antibakteriyel etkisi

Quercetin , antibiyotik dirençli S. aureus de dahil olmak üzere çeşitli Staphylococcus enfeksiyonlarına karşı antibakteriyel etki gösterir .
Bir çalışma, Quercetin’in S.Aureus un diğer antibakteriyel bileşiklere duyarlılığını arttırdığını göstermiştir
Quercetin, H. Pylori enfeksiyonuna karşı antibakteriyel aktivite gösterir
Quercetin, geniş bir yelpazedeki oral bakterilerin büyümesini engeller. Dolayısıyla, diş eti enfeksiyonları ve oral mukoza bulaşıcı hastalıklar için yararlı bir etki gösterir .
Quercetin’in antibakteriyel özellikleri, DNA zincirini inhibe etme kabiliyetine bağlıdır
Quercetin, antibiyotik kullanımının yan etkilerine ve küresel bir antibiyotik direnci olasılığına karşı etkili bir alternatif olmaktadır.

https://ifst.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1365-2621.2010.02267.x
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19127724/
https://academicjournals.org/journal/AJMR/article-abstract/9FC3F3B24839

6) Quercetin, Diyabeti Önleyebilir

Yedi hafta boyunca Quercetin açısından zengin bir diyetle beslenen farelerde , kan şekeri düzeylerinde , insülinde herhangi bir değişiklik yapılmaksızın bir azalma olduğunu gösterdi . Bunun nedeni muhtemelen ince bağırsak maltaz aktivitesinin inhibisyonundan kaynaklandığı düşünülmektedir.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21556223/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20346546/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19496084/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18401805/

7) Quercetin Romatoid Artrit ve Osteoarthrit Belirtilerini Azaltır

Bir hücre çalışması, Quercetin’in artrit gelişiminde ve çoğalmasında iki önemli faktör olan nötrofil aktivasyonunu ve sinoviyosit çoğalmasını inhibe ettiğini tespit etti .
Quercetin, enflamatuar sitokinleri, MMP- 9 ve TNF-a’yi inhibe eder. Quercetin, ciddi sistemik toksisiteye neden olmaması nedeniyle konvansiyonel artrit ilaçlarına (kortizon, metotreksat ve paklitaksel gibi) göre önemli bir avantaja sahiptir .

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11156742/
http://www.jpccr.eu/Quercetin-health-benefits-with-relevance-to-TNF-linked-inflammatory-diseases,71272,0,2.html
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0889857X05703604

8) Quercetin, Kalbiniz Sağlığını Korur

Düzenli Quercetin takviyesi, özellikle yüksek oranda oksidatif strese maruz kalan ve özellikle koroner kalp hastalığının gelişimine duyarlı olan hayvanlarda kan lipid seviyesi üzerinde yararlı etkiler sağlar. Yapılan bir çalışma ile insanlarda günde 500 mg Quercetin’in HDL kolesterolü önemli ölçüde düşürdüğünü tespit etmişlerdir.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3061266/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16874138/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3775217/

9) Quercetin, Allerjileri Azalaltır

Quercetin, IgE alerjik yanıtlarının güçlü bir baskılayıcısıdır ve bu nedenle, IgE aracılı gıda alerjilerini tedavi etmek için alternatif bir ilaç olarak kullanılabili .
Allerjik bir tepki sırasında aktive olan mast hücreleri, histamin , lökotrienler, sitokinler kemokinler ve nötr proteazlar gibi molekülleri serbest bırakarak enflasmasyonu baskılar. Quercetin her hücreye giren kalsiyum miktarını kontrol ederek mast hücresi aktivasyonunu inhibe eder .
Quercetin, histamin H1 reseptörünün yukarı regülasyonunu inhibe ederek etki gösterir

https://www.chop.edu/conditions-diseases/ige-mediated-food-allergies#.V2CaqOYrKLI
https://www.mdpi.com/1420-3049/21/5/623/htm#B3-molecules-21-00623
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23333628/

10) Quercetin Bağışıklık Sistemini Geliştirir

İnsanlarda yapılan klinik araştırmalar Quercetin’in viral hastalıklara duyarlılığı azalttığını göstermiştir.

11) Quercetin, Kan Basıncını Azaltır

Quercetin kan basıncını düşürür ve hipertansiyonun şiddetini azaltığına ve tansiyonun düzenlenmesinden sorumlu olan endotel hücreleri ve vasküler düz kasların fonksiyonunu geliştirdiğine yönelik insanlar üzerinde çalışmalar yapılmıştır.

https://academic.oup.com/jn/article/137/11/2405/4750737

12) quarcentin in karaciğer etkisi
Quercetin , karaciğerdeki mitokondriyal oksidatif metabolizmayı uyararak obeziteye bağlı yağlı karaciğer hastalığına karşı koruduğu tespit edilmiştir.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214750014000353
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25547049/

Köpek Besin Ürünleri